BROTTSOFFERJOUREN

I Finland uppdagas årligen tiotusentals sådana brott, där offret kunde ha nytta av utomstående stöd. Ofta är offret, deras närmaste och vittnen omedvetna om vad som bör göras efter händelsen och om var man kan få information och stöd.

Målsättningar

Brottsofferjourens målsättning är att förbättra brottsoffrets ställning genom att påverka den allmänna opinionen, allmän praxis, beslutsfattandet och lagstiftningen. Verksamhetens målsättning är att lindra de följder som brottet förorsakat offret.


Etiska principer

Brottoffferjouren har bundit sig at följa de etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp.  Principerna

Brottsofferjouren 
Möter du brottsoffer i ditt arbete?  
RIKUs brev till vittnen som har kallats till rättegången.  (kirje oikeuteen todistajiksi kutsutuille)
Medling 

Vanliga frågor

Brottsofferjourens Responsblankett

Kontaktbegäran till Brottsofferjouren  

Brottsprocessinformation till UNGA brottsoffer